Monday, April 02, 2012

Gnieznieńskie triduum

Skompresowane triduum odfajkowane. Celebracja trwała godzine z kawałkiem. Było umieranie. Była śmierć. I zmartwychwstanie...